Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "google adwords"

  Lợi ích của quảng cáo trực tuyến là gì?
  Mỗi lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện để hiển thị, AdWords tính toán Xếp hạng quảng cáo bằng số tiền giá thầu, các thành phần của Điểm Chất lượng và:
  Lợi ích của quảng cáo trực tuyến với Google AdWords là gì?
  Với điều kiện mọi thứ khác như nhau, nếu bạn đã đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là 20 nghìn đồng cho quảng cáo của bạn và nếu giá thầu cạnh tranh nhất tiếp theo là 010 nghìn đồng cho vị trí quảng cáo tương đương, số tiền thực tế bạn sẽ trả cho lần nhấp đó là gì?
  Bạn sẽ chọn quảng cáo trên Mạng tìm kiếm của Google nếu bạn muốn
  Trong khi dạy cho một người quản lý tài khoản mới cách xây dựng chiến dịch Tìm kiếm, bạn nói rằng cô ấy nên nhóm các từ khóa giống nhau vào một nhóm quảng cáo bởi vì điều này sẽ cho phép cô ấy:
  Quảng cáo văn bản AdWords chuẩn được tạo thành bởi:
  Bạn sẽ sử dụng tiện ích quảng cáo nào cho nhà quảng cáo có một chuỗi nhà hàng?
  Một nhà quảng cáo đã quyết định rằng họ muốn chi tiêu 12,2 triệu đồng mỗi tháng cho chiến dịch của mình. Bạn sẽ đề xuất họ nên đặt ngân sách trong tài khoản AdWords như thế nào?
  Đầu  Trước   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   Tiếp  Cuối