Thành Nha XYZ
  • Sách hay
  Thành Nha XYZ
  (Cam tâm làm khách lạ bản thân)

  Kết quả tìm kiếm tag "chung nhan google ads tren thiet bi di dong"

  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: .... là loại định dạng quảng cáo hiển thị thông tin bổ sung về doanh nghiệp của bạn.
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Khi bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động, chiến lược sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn dựa trên
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Công ty của bạn đã chọn dịch vụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và hóa ra họ lại là thành viên của Chương trình đối tác phân bổ ứng dụng. Để chia sẻ dữ liệu giữa Google Ads và nền tảng của đối tác, bạn cần thực hiện hành động gì?
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại giống như tiện ích gọi quảng cáo cho phép bạn bắt đầu một cuộc gọi bằng một thao tác chạm. Những quảng cáo này khác với tiện ích gọi quảng cáo như thế nào?
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: URL được nâng cấp giúp các nhà quảng cáo có theo dõi chuyển đổi của bên thứ 3 như thế nào
  Câu hỏi thi chứng chỉ Google: Chọn một cách KHÔNG phải là cách theo dõi chuyển đổi ứng dụng
  Không thể thiết lập theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS bằng cách sử dụng:
  Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, có tính đến tín hiệu trong thời gian phiên đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành, sẽ tự động tối ưu hóa giá thầu trên:
  Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6