Kết quả tìm kiếm tag "phan mem phan tich du lieu"

3 phần mềm phân tích và hiển thị dữ liệu
Để giải quyết nhu cầu cho việc tạo ra các đồ thị hiển thị dữ liệu đơn giản nhưng mạnh mẽ, chứ đựng nhiều thông tin; nhiều công cụ hiển thị dữ liệu đã ra đời. Tuy nhiên nhiều chuyên gia phân tích dữ liệu và các nhà quản lý thường không nhận biết hết được các công cụ này.

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện