Kỹ năng

Tôi rất may mắn là đã trải qua nhiều công việc nhưng luôn được làm những công việc mình thích. Đặc biệt được rèn luyện bản thân. Dù chưa có kỹ năng nào tôi hoàn hảo nhưng tất cả kỹ năng này đã làm lên con người tôi

Lập trình

Các ngôn ngữ lập trình tôi đã và đang sử dụng cho công việc của mình

ASP

95%

Lập trình ngôn ngữ ASP

ASP.net C#

90%

Lập trình ngôn ngữ ASP.net C#

MVC

80%

Lập trình MVC

Mạng xã hội

Các hiểu biết về mạng xã hội

Facebook

96%

Sử dụng mạng xã hội Facebook trong cuộc sống và công việc

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện