Học hành

Nha có con đường học hành nghĩ lại thì không có gì để kể, cứ đi học rồi về rồi lại đi học, năm nào cũng lên lớp. Học cứ bình bình không giỏi môn nào nhưng dốt thì có môn Văn.

Giới thiệu

Tìm kiếm với Google

Bài viết mới

Liên kết

Mạng thư viện