Tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng rộng rãi nhất thế giới, với Nha tiếng Anh đang là ngôn ngữ chính để làm việc với các đối tác, để đọc tài liệu chuyên ngành. Vì vậy mới mục này này Nha chỉ chia sẻ những gì Nha đang học hy vọng sẽ giúp được cho các bạn
Những cách nói xin lỗi trong tiếng Anh nên biết
Bạn có thể dùng nhiều cách diễn đạt để xin lỗi khi mắc lỗi nhỏ hoặc nghiêm trọng, trong văn viết hoặc văn nói. Dưới đây là cách sử dụng các nói xin lỗi cũng như cách viết trong nhiều trường hợp cụ thể.

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện