Kết quả tìm kiếm tag "sai lam"

Đại lượng bao dung
Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam.
Bài học của đời người chỉ gói gọn trong 2 chữ: Khiêm tốn
Người khiêm tốn là người có đại trí huệ, có thể giữ vững mình, không vì danh lợi mà đánh mất bản tính. Khiêm tốn là trạng thái của người tu tâm dưỡng tính, là một cảnh giới cao thượng.

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện