Kết quả tìm kiếm tag "pokemon psychc"

Pokemon Mewtwo
Pokemon Mewtwo thuộc Psychc (tâm linh). Mewtwo là ghép từ Mew (tên một con pokemon) và Two (ý chỉ là bản sao). Pokemon Mewtwo được tạo ra bởi các nhà khoa học sau nhiều năm tiến hành ghép nối gen vô cùng cùng với các thí nghiệm kỹ thuật DNA ròng rã.

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện