Kết quả tìm kiếm tag "nghia vu"

Nghĩa vụ và sự yêu thương
Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.

Tìm kiếm với Google

Liên kết

Mạng thư viện